6 września 2017

USŁUGI

Centralne Biuro Detektywistyczne świadczy usługi w szerokim zakresie. Podczas prowadzonych konsultacji z klientem dobieramy takie rozwiązania, aby osiągniecie celu stało się możliwe. Nasze usługi możemy podzielić na trzy odrębne bloki:

Sprawy Rodzinne

 1. Zdrady – ustalimy z kim Twój partner wyjechał i gdzie. Czy jest to wyjazd związany z pracą czy też koleżeński wyskok w zaufanym gronie. Dokąd zmierza po pracy jeżeli wraca w rożnych porach. Sprawdzimy i przedstawimy zdobyte dowody zdrady lub niewinności.
 2. Ustalenia – (różne) szereg działań operacyjnych ukierunkowanych na zdobycie informacji na temat wskazanej osoby, zdarzenia, obiektu. Poczynione ustalenia wielokrotnie stają się kluczowym dowodem w prowadzonych postępowaniach sądowych.
  Prowadzimy czynności mające na celu:
  • ustalenie miejsca zamieszkania/zameldowania
  • miejsca pracy
  • nieformalnych źródeł dochodu
  • stanu cywilnego/rodzinnego
  • historii nieruchomości
  • ojcostwa (badania DNA)
 3. Bezpieczeństwo dziecka – ustalimy gdzie przebywa twoje dziecko w czasie wolnym od zajęć lub po szkole. Sprawdzimy jak zachowuje się wśród rówieśników i jak jest traktowane w szkole. W tym również przez nauczycieli. Ustalimy czy problem dziecka nie wiąże się z używkami.
  W tej dziedzinie oferujemy pomoc w zakresie:
  • sprawdzeniu niani, potwierdzeniu jej referencji
  • monitorowania i sprawdzenia środowiska dziecka w którym przebywa
  • kontroli sposobów spędzania czasu wolnego
  • weryfikacji znajomych dziecka

Sprawy Gospodarcze

 1. Weryfikacja/podmiotu/osoby – przystąpienie do kluczowych przetargów i zleceń wymaga dokładnego zweryfikowania kontrahenta. Pozwala to ochronić się przed potencjalnym ryzykiem finansowym. Na prośbę klienta wykonamy szereg działań weryfikacyjnych podmiotu takich jak:
  • Wiarygodności w stosunkach gospodarczych;
  • Powiązań osobowo-kapitałowych zarazem samego podmiotu jak i członków zarządu, rady nadzorczej i wspólników
  • Historię przekształceń danego podmiotu
  • Sprawozdania finansowe, rachunki strat i zysków
  • Posiadane ruchomości i nieruchomości, własności intelektualne
  • Ewentualne zadłużenie wskazanego podmiotu gospodarczego
 2. Bezpieczeństwo Firmy – wiadomym jest, że dobrze prosperujące przedsiębiorstwo wymaga właściwego nadzoru. To właśnie z myślą o takich miejscach przeprowadzamy kompleksowe audyty bezpieczeństwa.
 3. Wspierają nas najlepsi technicy i informatycy. Innowacyjne działania wdrażane przez nas dają gwarancję spokoju i niezawodności.
  Dlatego możemy zaproponować:
  • Badanie anty-podsłuchowe (wykrywanie kamer i podsłuchów)
  • Wykrywanie oprogramowania szpiegowskiego na telefonach i komputerach
 4. Sprawdzenie kadry pracowniczej – weryfikacja kadry pracowniczej pomaga uniknąć komplikacji, będących następstwem zatrudnienia i powierzenia szerokiego zakresu obowiązków nieuczciwym lub niekompetentnym osobom.
  Dlatego proponujemy Państwu weryfikacje:
  • Pracownika przebywającego na L4 – zwolnienia lekarskie bardzo często są wykorzystywane przez pracowników by realizować swoje prywatne cele
  • Kandydata na pracownika pod kątem deklarowanych kompetencji – weryfikacja dokumentów aplikacyjnych i historii zatrudnienia / odbytych szkoleń
  • Relacji pracownika z konkurencyjnymi firmami.

Usługi Dedykowane

 1. Wspomagające procesy windykacyjne – często zdarza się, że kontrahenci sprytnie lawirują w posiadanych własnościach lub w kluczowym momencie pozbywają się fikcyjnie majątku skutecznie go ukrywając. Dzięki takim działaniom skutecznie mogą unikać płatności, prezentując się jako osoby niewypłacalne. Doświadczeni specjaliści z CBD wnikliwie sprawdzą wszystkie wątki majątkowe wierzyciela, a przedstawiony materiał stanowić będzie niepodważalny dowód w postępowaniu egzekucyjnym.
  Oferujemy:
  • Ustalenia kluczowe dla windykacji: adresu zamieszkania wskazanej osoby, miejsca pracy wskazanej osoby, formalnych i nieformalnych źródeł dochodu i jej wierzytelności.
  • Poszukiwanie mienia na potrzeby toczącego się postępowania egzekucyjnego
  • Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w kwestiach majątkowych, oraz innych ustaleń.
 2. IT / TECH – Żyjemy w czasach, w których informacja jest kluczowym elementem działań. Handel wiedzą, wyścigi patentowe czy kradzieże własności intelektualnej – niejednokrotnie mają miejsce dzięki nielegalnie zamontowanym podsłuchom, czy wirusom komputerowym. Dlatego w trosce o Państwa bezpieczeństwo jesteśmy gotowi, z największą starannością, zadbać o to, by informacje z kluczowych spotkań, czy maili, nie dostały się w niepowołane ręce.
  Oferujemy:
  • Badanie anty-podsłuchowe (wykrywanie kamer i podsłuchów);
  • Wykrywanie oprogramowania szpiegowskiego na telefonach i komputerach
  • Monitoring pojazdów